Chengdu Shibijia Art Auction Co., Ltd.


  

Chengdu Shibijia Art Auction Co., Ltd.
No. 7 Qintai Road
Chengdu, Sichuan, China
Telephone: 028 -86,116,609
Fax: 028 -86,116,609

http://www.shibijia.com/
 

artnet – Le monde de l’art en ligne. ©2014 Artnet Worldwide Corporation. Tous droits réservés. artnet® est une marque déposée d'Artnet Worldwide Corporation, New York, NY, USA.