candlesticks (pair) by a. bonebakker & zoon (co.)

A. Bonebakker & Zoon (Co.)

Candlesticks (pair), 1902

biscuit boxes on two trays by a. bonebakker & zoon (co.)

A. Bonebakker & Zoon (Co.)

Biscuit boxes on two trays