family photograph by ahn chang-hong

Ahn Chang-hong

Family photograph, 1980

cockscomb by ahn chang-hong

Ahn Chang-hong

Cockscomb, 2007

flower by ahn chang-hong

Ahn Chang-hong

Flower, 2004

sea of greece by ahn chang-hong

Ahn Chang-hong

Sea of Greece, 2010

face by ahn chang-hong

Ahn Chang-hong

Face, 1992

flowers by ahn chang-hong

Ahn Chang-hong

Flowers, 2009

flowers by ahn chang-hong

Ahn Chang-hong

Flowers, 2003

goat by ahn chang-hong

Ahn Chang-hong

Goat, 2003

flowers by ahn chang-hong

Ahn Chang-hong

Flowers, 2011

poppy hill by ahn chang-hong

Ahn Chang-hong

Poppy Hill, 2008

fishes by ahn chang-hong

Ahn Chang-hong

Fishes, 1997

poppy fields by ahn chang-hong

Ahn Chang-hong

Poppy Fields, 2008

tree and birds by ahn chang-hong

Ahn Chang-hong

Tree and Birds, 2002

face by ahn chang-hong

Ahn Chang-hong

Face, 1990

flower by ahn chang-hong

Ahn Chang-hong

Flower, 1997

flower by ahn chang-hong

Ahn Chang-hong

Flower, 1994

sea of greece by ahn chang-hong

Ahn Chang-hong

Sea of Greece, 2005

biometric facial by ahn chang-hong

Ahn Chang-hong

Biometric Facial, 1992

dangerous play by ahn chang-hong

Ahn Chang-hong

Dangerous play, 1993

lovers by ahn chang-hong

Ahn Chang-hong

Lovers, 1994

cat by ahn chang-hong

Ahn Chang-hong

Cat, 2001