白桦林 by ai zhongxin

Ai Zhongxin

白桦林, 1964

北国 by ai zhongxin

Ai Zhongxin

北国, 1947

过雪山 by ai zhongxin

Ai Zhongxin

过雪山, 1955

港口 by ai zhongxin

Ai Zhongxin

港口, 1962

三峡情 by ai zhongxin

Ai Zhongxin

三峡情

土地还家 by ai zhongxin

Ai Zhongxin

土地还家, 1949

秋收 by ai zhongxin

Ai Zhongxin

秋收, 1957