peyzaj by ali karsan

Ali Karsan

Peyzaj

natürmort by ali karsan

Ali Karsan

Natürmort

untitled by ali karsan

Ali Karsan

Untitled, 1936