Anne Garvin Dangar (Australian, 1951)

soupière by anne garvin dangar

Anne Garvin Dangar

Soupière

Tajan

pichet à bourrelets by anne garvin dangar

Anne Garvin Dangar

Pichet à bourrelets

Giafferi

pot à anses by anne garvin dangar

Anne Garvin Dangar

Pot à anses, 1950

Giafferi

plat by anne garvin dangar

Anne Garvin Dangar

Plat

Delorme, Collin du Bocage