’97c by atsuko tanaka

Atsuko Tanaka

’97C, 1997

Shinwa Art Auction

Est. 7 000 000 - 12 000 000 JPY

1971a by atsuko tanaka

Atsuko Tanaka

1971A, 1971

Shinwa Art Auction

Est. 5 000 000 - 9 000 000 JPY

untitled by atsuko tanaka

Atsuko Tanaka

Untitled, 1980

Shinwa Art Auction

Est. 3 000 000 - 4 500 000 JPY

’99h by atsuko tanaka

Atsuko Tanaka

’99h, 1999

Shinwa Art Auction

Est. 2 500 000 - 4 000 000 JPY

’99g by atsuko tanaka

Atsuko Tanaka

’99g, 1999

Shinwa Art Auction

Est. 2 000 000 - 3 500 000 JPY

work 99-a by atsuko tanaka

Atsuko Tanaka

Work 99-A, 1999

Shinwa Art Auction

Est. 1 000 000 - 2 000 000 JPY

work by atsuko tanaka

Atsuko Tanaka

Work

Shinwa Art Auction

Est. 500 000 - 800 000 JPY

untitled by atsuko tanaka

Atsuko Tanaka

Untitled

Shinwa Art Auction

Est. 100 000 - 200 000 JPY

untitled by atsuko tanaka

Atsuko Tanaka

Untitled, 1999

Shinwa Art Auction

Est. 100 000 - 200 000 JPY

work by atsuko tanaka

Atsuko Tanaka

work, 2001

Compagnia dell'Arte

Prix sur demande

untitled by atsuko tanaka

Atsuko Tanaka

Untitled, 1976

Sakurado Fine Arts

Prix sur demande