mère teresa by bai wen zhong

Bai Wen Zhong

Mère Teresa, 2003