Charles Francis Annesley (British, 1863)

donnemara by charles francis annesley

Charles Francis Annesley

Donnemara, 1902

Oger - Blanchet

blick auf tivoli by charles francis annesley

Charles Francis Annesley

Blick auf Tivoli

Galerie Bassenge