untitled by chitra ganesh

Chitra Ganesh

Untitled

secrets by chitra ganesh

Chitra Ganesh

Secrets, 2007

swan song call by chitra ganesh

Chitra Ganesh

Swan song call, 2008

scissors by chitra ganesh

Chitra Ganesh

Scissors, 2006