Daido Moriyama

Provoke No. 2, 1969

Daido Moriyama

Brigitte Bardot, 1969