the legacy by dennis kardon

Dennis Kardon

The legacy, 1998

aurora rising by dennis kardon

Dennis Kardon

Aurora rising, 1979

death of marat by dennis kardon

Dennis Kardon

Death of Marat, 1981

death of marat by dennis kardon

Dennis Kardon

Death of Marat, 1981

untitled by dennis kardon

Dennis Kardon

Untitled