snow white by disney studios

Disney Studios

Snow White, 1936 - 1937

Auctionata

Est. 5 000 - 5 000 EUR