blue skies by dondi white

Dondi White

Blue Skies, 1983

bus by dondi white

Dondi White

Bus, 1985

frozen fire by dondi white

Dondi White

Frozen fire, 1983

the aftermath by dondi white

Dondi White

The aftermath

anno domini by dondi white

Dondi White

Anno Domini, 1983

cia inc by dondi white

Dondi White

Cia inc, 1978

sans titre by dondi white

Dondi White

Sans titre, 1982

asia by dondi white

Dondi White

Asia, 1983

blue skies by dondi white

Dondi White

Blue skies, 1983

reflections by dondi white

Dondi White

Reflections, 1983

untitled by dondi white

Dondi White

Untitled, 1987