Edvard Skari (norvégien, 1903)

marine by edvard skari

Edvard Skari

Marine

båter langs kysten by edvard skari

Edvard Skari

Båter langs kysten

ved kronborg slott by edvard skari

Edvard Skari

Ved Kronborg Slott

for fulle seil by edvard skari

Edvard Skari

For fulle seil

ved lindesnes fyr. by edvard skari

Edvard Skari

Ved Lindesnes fyr.

for fulle seil by edvard skari

Edvard Skari

For fulle seil