nandin by fuku akino

Fuku Akino

Nandin

standing woman by fuku akino

Fuku Akino

Standing Woman

apple by fuku akino

Fuku Akino

Apple

apple by fuku akino

Fuku Akino

Apple

chrysanthemum by fuku akino

Fuku Akino

Chrysanthemum

cherry blossoms by fuku akino

Fuku Akino

Cherry Blossoms

japanese rose by fuku akino

Fuku Akino

Japanese Rose

rose by fuku akino

Fuku Akino

Rose

plum blossom by fuku akino

Fuku Akino

Plum Blossom

cat by fuku akino

Fuku Akino

Cat, 1958

devatas by fuku akino

Fuku Akino

Devatas

still life by fuku akino

Fuku Akino

Still Life

girl by fuku akino

Fuku Akino

Girl

red plum by fuku akino

Fuku Akino

Red Plum

girl by fuku akino

Fuku Akino

Girl

maiko by fuku akino

Fuku Akino

Maiko

maiko by fuku akino

Fuku Akino

Maiko

chrysanthemum by fuku akino

Fuku Akino

Chrysanthemum

calamus by fuku akino

Fuku Akino

Calamus

chrysanthemum by fuku akino

Fuku Akino

Chrysanthemum