Girolamo Pesci (Italian, 1759)

sacra famiglia e santi by girolamo pesci

Attribué à Girolamo Pesci

Sacra Famiglia e santi

Finarte Rome

cleopatra by girolamo pesci

Girolamo Pesci

Cleopatra

Christie's Rome