Girolamo Pesci (italien, 1759)

saint barnabé by girolamo pesci

Girolamo Pesci

Saint Barnabé

la maddalena penitente by girolamo pesci

Girolamo Pesci

La Maddalena penitente

rebecca at the well by girolamo pesci

Girolamo Pesci

Rebecca at the well

sacra famiglia e santi by girolamo pesci

Attribué à Girolamo Pesci

Sacra Famiglia e santi

the beheading of a saint by girolamo pesci

Cercle de Girolamo Pesci

The beheading of a saint

die mannalese by girolamo pesci

Girolamo Pesci

DIE MANNALESE

cleopatra by girolamo pesci

Girolamo Pesci

Cleopatra