lake wanaka by h. basil honour

H. Basil Honour

Lake Wanaka