bilbao by helen frankenthaler

Helen Frankenthaler

Bilbao, 1998

Phillips New York

Vendu pour 4 375 USD

Voir les détails

flotilla by helen frankenthaler

Helen Frankenthaler

Flotilla, 2006

Phillips New York

Vendu pour 4 375 USD

Voir les détails

sanguine mood by helen frankenthaler

Helen Frankenthaler

Sanguine Mood, 1971

Phillips New York

Vendu pour 5 000 USD

Voir les détails