Henri van Raalte (Australian, 1929)

an idyll by henri van raalte

Henri van Raalte

An Idyll

Davidson Auctions

red gums by henri van raalte

Henri van Raalte

Red gums

GFL Fine Art

banks & boles by henri van raalte

Henri van Raalte

Banks & boles

GFL Fine Art

the shell by henri van raalte

Henri van Raalte

The shell

Theodore Bruce

banks and boles by henri van raalte

Henri van Raalte

Banks and boles

GFL Fine Art

roses by henri van raalte

Henri van Raalte

Roses

Leonard Joel

roses by henri van raalte

Henri van Raalte

Roses

GFL Fine Art

banks and boles by henri van raalte

Henri van Raalte

Banks and boles

GFL Fine Art

cool water by henri van raalte

Henri van Raalte

Cool water

GFL Fine Art

smoke & water by henri van raalte

Henri van Raalte

Smoke & water

GFL Fine Art