Henry C. Gritten (Australian, 1873)

farmhouse by henry c. gritten

Henry C. Gritten

Farmhouse, 1870

yan yean landscape by henry c. gritten

Henry C. Gritten

Yan Yean Landscape

landscape by henry c. gritten

Henry C. Gritten

Landscape, 1872

landscape by henry c. gritten

Henry C. Gritten

Landscape

bay view by henry c. gritten

Henry C. Gritten

Bay view, 1867