valentino by hiroshi sugimoto

Hiroshi Sugimoto

Valentino, 1994

mae west by hiroshi sugimoto

Hiroshi Sugimoto

Mae West, 1994

jean harlow by hiroshi sugimoto

Hiroshi Sugimoto

Jean Harlow, 1994

elizabeth taylor by hiroshi sugimoto

Hiroshi Sugimoto

Elizabeth Taylor, 1994

bay of sagami, atami by hiroshi sugimoto

Hiroshi Sugimoto

Bay of Sagami, Atami, 1997

u.a.rivoli, new york by hiroshi sugimoto

Hiroshi Sugimoto

U.A.Rivoli, New York, 1977

bay of sagami, atami by hiroshi sugimoto

Hiroshi Sugimoto

Bay of Sagami, Atami, 1997

bay of sagami. atami by hiroshi sugimoto

Hiroshi Sugimoto

Bay of Sagami. Atami, 1997

bay of sagami, atami by hiroshi sugimoto

Hiroshi Sugimoto

Bay of Sagami, Atami, 1997

draken goteborg by hiroshi sugimoto

Hiroshi Sugimoto

Draken Goteborg, 2001