送粮图 by huang zhou

Huang Zhou

送粮图

舞扇 by huang zhou

Huang Zhou

舞扇

群驴图 by huang zhou

Huang Zhou

群驴图

教子图 by huang zhou

Huang Zhou

教子图

三驴图 by huang zhou

Huang Zhou

三驴图, 1985

松壑图 by huang zhou

Huang Zhou

松壑图, 1983

三驴图 by huang zhou

Huang Zhou

三驴图, 1973

雄鸡 by huang zhou

Huang Zhou

雄鸡, 1981

donkeys by huang zhou

Huang Zhou

Donkeys

维族少女 by huang zhou

Huang Zhou

维族少女

疆域风情 by huang zhou

Huang Zhou

疆域风情

群驴 by huang zhou

Huang Zhou

群驴

赶驴图 by huang zhou

Huang Zhou

赶驴图