Ivan da Silva Bruhns (French, 1980)

carpet by ivan da silva bruhns

Ivan da Silva Bruhns

Carpet, 1925

Sotheby's New York

tapis by ivan da silva bruhns

Ivan da Silva Bruhns

Tapis, 1930

Claude Aguttes

carpet by ivan da silva bruhns

Ivan da Silva Bruhns

Carpet, 1931

Sotheby's London

important tapis by ivan da silva bruhns

D’après Ivan da Silva Bruhns

Important tapis, 1955

Leclere - Maison de Ventes

tapis by ivan da silva bruhns

Ivan da Silva Bruhns

Tapis

Jean-Marc Delvaux

carpet by ivan da silva bruhns

Ivan da Silva Bruhns

Carpet, 1925

Sotheby's New York

tapis by ivan da silva bruhns

Ivan da Silva Bruhns

Tapis, 1930

Christie's Paris

tapis by ivan da silva bruhns

Ivan da Silva Bruhns

Tapis, 1930

Christie's Paris

tapis by ivan da silva bruhns

Ivan da Silva Bruhns

Tapis

Jean-Marc Delvaux

tapis by ivan da silva bruhns

D’après Ivan da Silva Bruhns

Tapis

Artcurial – Briest- Poulain - F.Tajan