js 386 by jessica stockholder

Jessica Stockholder

JS 386, 2003

untitled by jessica stockholder

Jessica Stockholder

Untitled, 1993

untitled (2 works) by jessica stockholder

Jessica Stockholder

Untitled (2 works)

untitled (2 works) by jessica stockholder

Jessica Stockholder

Untitled (2 works)

none (#270) by jessica stockholder

Jessica Stockholder

None (#270), 1996

untitled (2 works) by jessica stockholder

Jessica Stockholder

Untitled (2 works)

none (#270) by jessica stockholder

Jessica Stockholder

None (#270), 1996

none (#270) by jessica stockholder

Jessica Stockholder

None (#270), 1996

untitled (2 works) by jessica stockholder

Jessica Stockholder

Untitled (2 works)

untitled (2 works) by jessica stockholder

Jessica Stockholder

Untitled (2 works)

none (#270) by jessica stockholder

Jessica Stockholder

None (#270), 1996

untitled by jessica stockholder

Jessica Stockholder

Untitled, 2002

untitled by jessica stockholder

Jessica Stockholder

Untitled, 2006

multiple products by jessica stockholder

Jessica Stockholder

Multiple products, 1995

ohne titel by jessica stockholder

Jessica Stockholder

Ohne Titel, 1988

artwork 1990 by jessica stockholder

Jessica Stockholder

1990, 1990

untitled by jessica stockholder

Jessica Stockholder

Untitled, 1994

untitled (104) by jessica stockholder

Jessica Stockholder

Untitled (104), 1988

untitled by jessica stockholder

Jessica Stockholder

Untitled, 1996

untitled by jessica stockholder

Jessica Stockholder

Untitled, 2004

untitled by jessica stockholder

Jessica Stockholder

Untitled, 2001

untitled by jessica stockholder

Jessica Stockholder

Untitled, 1994

untitled by jessica stockholder

Jessica Stockholder

Untitled, 2008

owl plaid by jessica stockholder

Jessica Stockholder

Owl plaid, 2004