shadow by jiro takamatsu

Jiro Takamatsu

Shadow, 1997

foreshortening by jiro takamatsu

Jiro Takamatsu

Foreshortening, 1967

shadow no.1418 by jiro takamatsu

Jiro Takamatsu

Shadow No.1418, 1997

shadow no.1465 by jiro takamatsu

Jiro Takamatsu

Shadow No.1465, 1997

shadow of key by jiro takamatsu

Jiro Takamatsu

Shadow of key, 1969

these three words by jiro takamatsu

Jiro Takamatsu

These three words, 1970

work by jiro takamatsu

Jiro Takamatsu

Work, 1962

shadow (no. 1427) by jiro takamatsu

Jiro Takamatsu

Shadow (No. 1427), 1997

shadow no. 1424 by jiro takamatsu

Jiro Takamatsu

Shadow No. 1424

shadow no. 1466 by jiro takamatsu

Jiro Takamatsu

Shadow No. 1466

pillar of wave by jiro takamatsu

Jiro Takamatsu

Pillar of Wave, 1974

shadow no. 1413 by jiro takamatsu

Jiro Takamatsu

Shadow No. 1413, 1997

form no. 1349 by jiro takamatsu

Jiro Takamatsu

Form No. 1349, 1993

shadow no. 1423 by jiro takamatsu

Jiro Takamatsu

Shadow No. 1423, 1997