untitled by jiro yoshihara

Jiro Yoshihara

Untitled, 1967

Mallet Japan

Est. 500 000 - 600 000 JPY

untitled by jiro yoshihara

Jiro Yoshihara

Untitled, 1967

Mallet Japan

Est. 2 000 000 - 3 000 000 JPY

untitled by jiro yoshihara

Jiro Yoshihara

Untitled, 1967

Mallet Japan

Est. 500 000 - 600 000 JPY

untitled by jiro yoshihara

Jiro Yoshihara

Untitled, 1967

Mallet Japan

Est. 500 000 - 600 000 JPY

untitled by jiro yoshihara

Jiro Yoshihara

Untitled, 1959

Sakurado Fine Arts

Prix sur demande

circle by jiro yoshihara

Jiro Yoshihara

Circle, 1963

Sakurado Fine Arts

10 000 - 15 000 USD