output (4) by joseph beuys

Joseph Beuys

Output (4), 1978

dillinger by joseph beuys

Joseph Beuys

Dillinger, 1974

intuition by joseph beuys

Joseph Beuys

Intuition, 1968

holzpostkarte by joseph beuys

Joseph Beuys

Holzpostkarte, 1974

dillinger by joseph beuys

Joseph Beuys

Dillinger, 1974