funsyutu by kazuo shiraga

Kazuo Shiraga

Funsyutu, 1997

Axel Vervoordt Gallery

Prix sur demande

yellow line by kazuo shiraga

Kazuo Shiraga

Yellow line, 1992

Axel Vervoordt Gallery

Prix sur demande

youren by kazuo shiraga

Kazuo Shiraga

Youren, 1991

Axel Vervoordt Gallery

Prix sur demande

work by kazuo shiraga

Kazuo Shiraga

Work, 1980

Compagnia dell'Arte

Prix sur demande

untitled by kazuo shiraga

Kazuo Shiraga

Untitled

Tezukayama Gallery

Prix sur demande

kourin by kazuo shiraga

Kazuo Shiraga

Kourin, 1990

Tezukayama Gallery

Prix sur demande

work by kazuo shiraga

Kazuo Shiraga

Work, 1981

Compagnia dell'Arte

Prix sur demande

explosion by kazuo shiraga

Kazuo Shiraga

Explosion, 2003

Compagnia dell'Arte

20 000 - 30 000 USD

koheki by kazuo shiraga

Kazuo Shiraga

Koheki, 1990

Fergus McCaffrey

Prix sur demande

untitled by kazuo shiraga

Kazuo Shiraga

Untitled, 1975

Sakurado Fine Arts

Prix sur demande

akazome by kazuo shiraga

Kazuo Shiraga

Akazome, 1993

Tezukayama Gallery

Prix sur demande