november ravens by laisa qayuaryuk

Laisa Qayuaryuk

November ravens, 1960

november ravens by laisa qayuaryuk

Laisa Qayuaryuk

November ravens, 1960

november ravens by laisa qayuaryuk

Laisa Qayuaryuk

November ravens, 1960

bird by laisa qayuaryuk

Laisa Qayuaryuk

Bird, 1968

november ravens by laisa qayuaryuk

Laisa Qayuaryuk

November ravens, 1960