su wu by liang youming

Liang Youming

Su Wu, 1956

I.M. Chait