solitary by liang jin chia

Liang Jin Chia

Solitary, 1992