waterfall by liu zhenduo

Liu Zhenduo

Waterfall, 1986