Ma Lin (chinois, né vers – décédé après 1256)

听秋阁 by ma lin

Attribué à Ma Lin

听秋阁

锦上添花 by ma lin

Attribué à Ma Lin

锦上添花

茉莉舒芳图 (flower) by ma lin

Attribué à Ma Lin

茉莉舒芳图 (Flower)

夏山图卷 (landscape) by ma lin

Attribué à Ma Lin

夏山图卷 (Landscape)

春山访旧图 by ma lin

Attribué à Ma Lin

春山访旧图

viewing the waterfall by ma lin

Attribué à Ma Lin

Viewing the waterfall

crane by ma lin

Ma Lin

Crane

landscape by ma lin

Ma Lin

Landscape