Maurizio Cattelan, Ali Subotnick & Massililiano Gioni

the wrong gallery by maurizio cattelan, ali subotnick & massililiano gioni

Maurizio Cattelan, Ali Subotnick & Massililiano Gioni

The wrong gallery, 2005

the wrong gallery (+ the wrong time; 2 works) by maurizio cattelan, ali subotnick & massililiano gioni

Maurizio Cattelan, Ali Subotnick & Massililiano Gioni

The wrong gallery (+ The wrong time; 2 works), 2005