雄鸡 by mei zhongzhi

Mei Zhongzhi

雄鸡

花鸟 by mei zhongzhi

Mei Zhongzhi

花鸟

雄鸡 by mei zhongzhi

Mei Zhongzhi

雄鸡, 1998