大吉大利 by mei zhongzhi

Mei Zhongzhi

大吉大利, 2008

雄鸡 by mei zhongzhi

Mei Zhongzhi

雄鸡

花鸟 by mei zhongzhi

Mei Zhongzhi

花鸟

雄鸡 by mei zhongzhi

Mei Zhongzhi

雄鸡, 1998