blast #7416 by naoya hatakeyama

Naoya Hatakeyama

Blast #7416, 1999

Mallet Japan

Est. 300 000 - 400 000 JPY