encapsulation no.9 by noriyuki haraguchi

Noriyuki Haraguchi

Encapsulation No.9, 1987

untitled by noriyuki haraguchi

Noriyuki Haraguchi

Untitled, 1987

red 98-1 by noriyuki haraguchi

Noriyuki Haraguchi

Red 98-1, 1998

encapsulation no.7 by noriyuki haraguchi

Noriyuki Haraguchi

Encapsulation No.7, 1987

encapsulation no.8 by noriyuki haraguchi

Noriyuki Haraguchi

Encapsulation No.8, 1987

gear by noriyuki haraguchi

Noriyuki Haraguchi

Gear, 1990

green 98-2 by noriyuki haraguchi

Noriyuki Haraguchi

Green 98-2, 1998

untitled ⅱ (set of 7) by noriyuki haraguchi

Noriyuki Haraguchi

Untitled Ⅱ (set of 7), 1987

oil pool by noriyuki haraguchi

Noriyuki Haraguchi

Oil pool, 1978

a-3 by noriyuki haraguchi

Noriyuki Haraguchi

A-3, 1996

gear (bk w/22 works) by noriyuki haraguchi

Noriyuki Haraguchi

Gear (bk w/22 works), 1990

yellow constitution by noriyuki haraguchi

Noriyuki Haraguchi

Yellow Constitution, 1997

ttc-2 by noriyuki haraguchi

Noriyuki Haraguchi

Ttc-2, 1993

ttc-1 by noriyuki haraguchi

Noriyuki Haraguchi

Ttc-1, 1993

work by noriyuki haraguchi

Noriyuki Haraguchi

Work, 1978

untitled by noriyuki haraguchi

Noriyuki Haraguchi

Untitled

ohne titel by noriyuki haraguchi

Noriyuki Haraguchi

Ohne Titel, 1980

ohne titel by noriyuki haraguchi

Noriyuki Haraguchi

Ohne Titel, 1978

ohne titel by noriyuki haraguchi

Noriyuki Haraguchi

Ohne Titel, 1978

ohne titel (tryptichon) by noriyuki haraguchi

Noriyuki Haraguchi

OHNE TITEL (TRYPTICHON), 1980

ohne titel (4 quadrate) by noriyuki haraguchi

Noriyuki Haraguchi

OHNE TITEL (4 QUADRATE), 1980