fan leaf by ren yi and zhang zhidong

Ren Yi and Zhang Zhidong

Fan leaf

Beijing Nagao Auction Co.,Ltd.