akamochi by riusuke fukahori

Riusuke Fukahori

Akamochi, 2008

Mallet Japan

nanashiki by riusuke fukahori

Riusuke Fukahori

Nanashiki, 2008

K Auction

sou by riusuke fukahori

Riusuke Fukahori

Sou

Shinwa Art Auction

gomayuki by riusuke fukahori

Riusuke Fukahori

Gomayuki

Shinwa Art Auction