portfolio z by robert mapplethorpe

Robert Mapplethorpe

Portfolio Z, 1979

artnet Auctions

Est. 50 000 - 70 000 USD

Disponible maintenant