tartan sets by sarah charlesworth

Sarah Charlesworth

Tartan Sets, 1986

Senior & Shopmaker Gallery

Prix sur demande

camera work by sarah charlesworth

Sarah Charlesworth

Camera Work, 2009

Galerie Tanit

Prix sur demande