inogashira kissho pond by shiko munakata

Shiko Munakata

Inogashira Kissho pond

foothills, nagano by shiko munakata

Shiko Munakata

Foothills, Nagano

the horned owl by shiko munakata

Shiko Munakata

The horned owl

queen by shiko munakata

Shiko Munakata

Queen

caligraphy by shiko munakata

Shiko Munakata

Caligraphy

spring day by shiko munakata

Shiko Munakata

Spring day

hawk by shiko munakata

Shiko Munakata

Hawk, 1958

furuawase by shiko munakata

Shiko Munakata

Furuawase, 1958

yumedono by shiko munakata

Shiko Munakata

Yumedono, 1953

close-up portrait by shiko munakata

Shiko Munakata

Close-up portrait

rose queen by shiko munakata

Shiko Munakata

Rose queen

two peoplenude by shiko munakata

Shiko Munakata

Two peopleNude

princess with bamboo by shiko munakata

Shiko Munakata

Princess with bamboo

goddess by shiko munakata

Shiko Munakata

Goddess

kwannon by shiko munakata

Shiko Munakata

Kwannon

princess with bamboo by shiko munakata

Shiko Munakata

Princess with bamboo

portrait of a lady by shiko munakata

Shiko Munakata

Portrait of a Lady

rose and queen by shiko munakata

Shiko Munakata

Rose and Queen