untitled by shizuka yokomizo

Shizuka Yokomizo

Untitled, 2002

stranger no. 9 by shizuka yokomizo

Shizuka Yokomizo

Stranger no. 9, 1999

stranger no. 10 by shizuka yokomizo

Shizuka Yokomizo

Stranger no. 10, 1999

stranger, 5 by shizuka yokomizo

Shizuka Yokomizo

Stranger, 5, 1999

stranger by shizuka yokomizo

Shizuka Yokomizo

Stranger, 1999

stranger no.10 by shizuka yokomizo

Shizuka Yokomizo

Stranger no.10, 1999