superflat monogram by takashi murakami

Takashi Murakami

Superflat Monogram, 2003

Mallet Japan

Vendu pour 410 000 JPY

Voir les détails

superflat monogram by takashi murakami

Takashi Murakami

Superflat Monogram, 2003

Mallet Japan

Vendu pour 410 000 JPY

Voir les détails

sphere by takashi murakami

Takashi Murakami

Sphere, 2003

Mallet Japan

Vendu pour 610 000 JPY

Voir les détails

mr. wink by takashi murakami

Takashi Murakami

Mr. Wink, 2000

Wright

Vendu pour 2 750 USD

Voir les détails