jellyfish eyes by takashi murakami

Takashi Murakami

Jellyfish Eyes, 2001

Seoul Auction

Vendu pour 1 400 000 KRW

Voir les détails

kaikai kiki and me by takashi murakami

Takashi Murakami

Kaikai Kiki and Me, 2008

Seoul Auction

Vendu pour 2 600 000 KRW

Voir les détails

flower by takashi murakami

Takashi Murakami

Flower, 2001

SBI Art Auction Co., Ltd.

Vendu pour 322 000 JPY

Voir les détails

dob flower by takashi murakami

Takashi Murakami

DOB Flower, 2001

SBI Art Auction Co., Ltd.

Vendu pour 109 250 JPY

Voir les détails