hommage a ikb by takashi murakami

Takashi Murakami

Hommage a ikb

time bokan-pink by takashi murakami

Takashi Murakami

Time Bokan-Pink, 2006

kitagawa-kun by takashi murakami

Takashi Murakami

Kitagawa-kun, 2002

chaos by takashi murakami

Takashi Murakami

Chaos, 1998

korin: dark matter by takashi murakami

Takashi Murakami

Korin: dark matter, 2015

chaos by takashi murakami

Takashi Murakami

Chaos, 1998

and then (white) by takashi murakami

Takashi Murakami

And Then (White), 2005

and then x5 (yellow) by takashi murakami

Takashi Murakami

And Then x5 (Yellow), 2011

série de 6 offset by takashi murakami

Takashi Murakami

Série de 6 Offset

mr wink, cosmos ball by takashi murakami

Takashi Murakami

Mr Wink, Cosmos Ball

sans titre by takashi murakami

Takashi Murakami

Sans titre, 2009