Tang Xiaoming, Wang Yujue and Lin Yong (chinois)

花卉 by tang xiaoming, wang yujue and lin yong

Tang Xiaoming, Wang Yujue and Lin Yong

花卉, 1996

牡丹水仙图 by tang xiaoming, wang yujue and lin yong

Tang Xiaoming, Wang Yujue and Lin Yong

牡丹水仙图, 1991

鱼乐图 by tang xiaoming, wang yujue and lin yong

Tang Xiaoming, Wang Yujue and Lin Yong

鱼乐图