rising by tomoko shioyasu

Tomoko Shioyasu

rising, 2008

SCAI The Bathhouse

Prix sur demande

pulsation by tomoko shioyasu

Tomoko Shioyasu

pulsation, 2011

SCAI The Bathhouse

Prix sur demande

cutting insights by tomoko shioyasu

Tomoko Shioyasu

cutting insights, 2008

SCAI The Bathhouse

Prix sur demande

foliage by tomoko shioyasu

Tomoko Shioyasu

Foliage, 2007

SCAI The Bathhouse

Prix sur demande

multiplication 06 by tomoko shioyasu

Tomoko Shioyasu

Multiplication 06, 2006

SCAI The Bathhouse

Prix sur demande