sofa by vladimir kagan

Vladimir Kagan

Sofa, 1980

Wright

Est. 5 000 - 7 000 USD

sofa by vladimir kagan

Vladimir Kagan

Sofa, 1980

Wright

Est. 5 000 - 7 000 USD