ohne titel by walter strack

Walter Strack

Ohne Titel, 1985

contre-relief by walter strack

Walter Strack

Contre-relief, 1990

ohne titel by walter strack

Walter Strack

Ohne Titel, 1971

transat by walter strack

Walter Strack

Transat, 1966